BAUER HOCKEY integritetspolicy

(inklusive policy för barn)

BAUER Hockey (BAUER) är fast beslutet att respektera rätten till integritet för dem som besöker webbplatsen. I nedanstående policy redogörs för hur vi samlar in, skyddar och använder den information som vi får in från besökare på webbplatsen. I "integritetspolicy för barn" kan du se vilken policy vi särskilt tillämpar i fråga om barn.


Vad samlar vi in för information?

 • Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på webbplatsen, deltar i en utlottning, svarar på en enkät eller ett meddelande av typ e-brev och när du deltar i någon annan av webbplatsens funktioner.
 • När du anmäler dig till eller deltar i en tävling eller ett erbjudande kan vi be dig uppge namn, födelsedatum, e-postadress, postadress, telefonnummer dagtid eller annan uppgift. Du kan emellertid besöka vår webbplats anonymt, utan att registrera dig.
 • Liksom många andra webbplatser använder vi "cookies" för att ge dig en mer fullödig upplevelse och samla information om besök på våra webbplatser. I avsnittet Använder vi "cookies"? nedan finns information om cookies och om hur vi använder dem.
 • Vi får och sparar också data om klicksekvenser och andra uppgifter om besök på webbplatsen. Denna information används för att analysera och förbättra upplevelsen på webbplatsen.

Tillbaka till början

Hur använder vi dina uppgifter?

Vi kan komma att använda de uppgifter vi samlar in från dig när du registrerar dig, deltar i en tävling eller ett erbjudande, svarar på en enkät eller ett marknadsföringserbjudande, surfar på webbplatsen eller använder vissa andra funktioner på webbplatsen på följande sätt:

 • För att göra din upplevelse på webbplatsen mer personlig och för att vi ska kunna tillhandahålla den typ av innehåll du främst är intresserad av.
 • För att administrera en tävling, ett erbjudande, en enkät eller någon annan funktion på webbplatsen.
 • För att vi bättre ska kunna betjäna dig genom att reagera på dina förfrågningar om kundservice.
 • För att lära oss om kunder och besökare på webbplatsen och anpassa särskilda funktioner, erbjudanden eller meddelanden i övrigt för dig.
 • Har du valt att få e-brev från BAUER kanske vi med jämna mellanrum skickar e-brev från BAUER. Har du valt att inte få e-brev från BAUER kommer du inte att få sådana e-brev. Besökare som anmäler sig till eller deltar i andra funktioner på webbplatsen får välja om de vill stå med på vår e-postlista och få meddelanden från oss i form av e-brev.

Tillbaka till början

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi tillämpar en rad olika säkerhetsåtgärder för att hålla dina personuppgifter skyddade. Dina personuppgifter förvaras inom säkra nätverk. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet för sådana system kan komma åt dem och de är skyldiga att hålla uppgifterna konfidentiella.

Tillbaka till början

Använder vi "cookies"?

Ja. "Cookies" är bitar av information som en webbplats skickar till din dator medan du besöker den. Cookies fungerar tillsammans med webbplatsens innehåll för att inhämta och ta till vara information. Cookies används till exempel för att följa vad du gör och förstå vad du föredrar på grundval av tidigare eller nuvarande verksamhet på webbplatsen. Det gör det möjligt för oss att erbjuda dig tjänster eller förbättra din upplevelse på webbplatsen. Vi använder också cookies för att få tillgång till samlade uppgifter om trafiken på webbplatsen och om samspelet med denna, så att vi i framtiden kan erbjuda en bättre upplevelse på webbplatsen och bättre verktyg. Vi kan komma att ingå avtal med utomstående serviceleverantörer om att de ska bistå oss med att förmedla cookies, men de har inte rätt att använda den information som samlas in, utom för att hjälpa BAUER att bedriva och förbättra sin verksamhet.

Du kan välja att låta din dator varna dig varje gång en cookie skickas och du kan välja att stänga av alla cookies. Det gör du med hjälp av inställningarna i din webbläsare (som Netscape Navigator eller Internet Explorer). Alla webbläsare skiljer sig lite från andra, så ta en titt i din webbläsares hjälpmeny för att ta reda på hur du ändrar inställningarna för cookies på rätt sätt. Stänger du av cookies får du inte tillgång till många funktioner som ger dig en effektivare upplevelse av webbplatsen – som de funktioner som nämnts ovan – och vissa av våra tjänster kommer inte att fungera som avsett.

Tillbaka till början

Röjer vi de uppgifter vi samlar in för utomstående?

Utom i de fall som beskrivs nedan säljer, byter eller förmedlar vi på annat sätt aldrig uppgifter som kan knytas till en enskild person till utomstående, utan att underrätta dig i förväg. Så länge sådan part godtagit att hålla dessa uppgifter konfidentiella, inbegriper detta inte heller partner som hyser webbplats eller annan part som bistår oss med att driva vår webbplats, bedriva BAUER:s verksamhet eller betjäna dig. Vi kan även frigöra dina uppgifter om vi anser att sådant frigörande är lämpligt för att följa lagen, upprätthålla policyn för vår webbplats eller för att skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Uppgifter om besökare i samlad form som inte kan knytas till enskilda personer kan emellertid lämnas till tredje part i marknadsförings-, reklam- eller annat syfte.

Tillbaka till början

Särskilt påpekande till föräldrar

Vi inser att många barn kommer att besöka vår webbplats och vi uppmanar därför barn att samråda med sina föräldrar innan de lämnar uppgifter till någon webbplats, däribland vår. Vi uppmanar föräldrar att övervaka sina barns verksamhet online och att överväga att använda något av de verktyg för föräldrakontroll av barn som finns att tillgå från tjänster online och från tillverkare av programvaror, som bidrar till att skapa en barnvänlig miljö online. Sådana verktyg kan även användas för att hindra att barn röjer sitt namn, sin adress eller andra personuppgifter online utan föräldrarnas tillåtelse. Ytterligare information om verktyg för föräldrakontroll i USA finns på sidan Consumer Assistance (konsumentstöd) på hemsidan för Direct Marketing Association (sammanslutningen för direktmarknadsföring) och i Kanada kan man besöka sidan Privacy & Ethics (integritet och etik) på webbplatsen för Canadian Marketing Association (Kanadas marknadsföringssammanslutning), www.the-cma.org.

Tillbaka till början

Länkar till tredje part

I vår strävan att höja det värde du får ut av vår webbplats kan vi på den inkludera länkar till tredje part. De webbplatser som dessa länkar anknyter till har en egen och fristående integritetspolicy. Vi ansvarar därför inte och gör inga åtaganden för innehåll eller verksamhet på de webbplatser till vilka länkarna anknyter. Vi strävar emellertid efter att trygga vår webbplats integritet och tar gärna emot återkoppling gällande de webbplatser till vilka länkarna anknyter (särskilt om en sådan länk inte fungerar).

Tillbaka till början

Förändringar av vår policy

Om vi beslutar att ändra vår integritetspolicy publicerar vi eventuella ändringar på denna sida. Policyförändringar gäller bara för uppgifter som samlas in efter dagen för ändringen. Denna policy ändrades senast i september 2009. För att du ska känna till vår aktuella policy vill vi uppmana dig att besöka denna sida ofta.

Tillbaka till början

Villkor och bestämmelser

Besök även vårt avsnitt Villkor för användning, i vilket slås fast vilket bruk samt vilka ansvarsfriskrivningar och -begränsningar som reglerar användningen av vår webbplats.

Denna webbplats drivs av BAUER HOCKEY, 100 Domain Drive, Exeter, NH 03833, USA, och webbplatsens servrar är placerade i USA. Observera att när du via denna webbplats går till en underordnad webbplats, kan den senare drivas av en annan entitet med en egen integritetspolicy som är specifik för den webbplatsen. Vi vill uppmana dig att läsa integritetspolicyn för respektive webbplats.

Tillbaka till början

Endast policy online

Denna integritetspolicy online gäller endast för information som samlas in genom vår webbplats och inte för information som samlas in offline. Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår integritetspolicy.

Tillbaka till början

Så kontaktar du oss

Har du några frågor om eller synpunkter som rör vår integritetspolicy kan du kontakta oss på: privacy@bauer.com

Tillbaka till början

INTEGRITETSPOLICY FÖR BARN

Vi har i enlighet med USA:s lag om skydd för barns integritet online, vidtagit särskilda åtgärder som gäller för personliga uppgifter för barn under 13 års ålder (och i delstaten Maine för omyndiga under 18 års ålder). Nedanstående integritetspolicy för barn kompletterar vår allmänna integritetspolicy. Denna policy träder i stället för eventuellt däremot stridande delar i vår allmänna integritetspolicy.

Tillbaka till början

Kontaktuppgifter

Denna webbplats drivs av BAUER HOCKEY, 100 Domain Drive, Exeter, NH 03833, USA. Har du några frågor om vår integritetspolicy för barn är du välkommen att kontakta oss på:

Tillbaka till början

Vilka personliga uppgifter samlar vi in från barn och hur samlar vi in dem?

Om ett barn försöker registrera sig på webbplatsen måste det uppge sitt namn, födelsedatum, kön, e-postadress, postadress och telefonnummer dagtid samt skapa ett användarnamn och ett lösenord. Barnet får också möjlighet att uppge sitt telefonnummer kvällstid, uppgifter om storlek för produkter, favoritsport och andra uppgifter om vad man föredrar och vilka intressen man har. Det får också frågan om det vill stå med på vår e-postlista. När ett barn försöker delta i en tävling eller ett erbjudande eller försöker använda vissa andra funktioner på webbplatsen, kommer vi att fråga efter födelsedatum och efter några ytterligare uppgifter som kanske krävs för att anmäla sig. Vi får och sparar också data om klicksekvenser och andra uppgifter om besök på webbplatsen.

Om ett barn under 13 års ålder (eller under 18 års ålder om den minderårige är bosatt i delstaten Maine) försöker skicka sina registreringsuppgifter eller om ett barn som inte registrerat sig försöker delta i en tävling eller ett erbjudande eller använda vissa andra funktioner för vilka krävs att personliga uppgifter samlas in, nekas det möjlighet att skicka in uppgifterna och får välja mellan att ladda ned och/eller skriva ut ett formulär för föräldrars samtycke, vilket barnet kan be sin förälder eller målsman underteckna och posta eller faxa till oss. I samtyckesformuläret måste de uppgifter anges som ursprungligen begärdes under registreringsprocessen online. Vi samlar inte in eller behåller några personliga uppgifter från barn under 13 års ålder (eller under 18 års ålder om den minderårige är bosatt i delstaten Maine) utan att ha fått ett undertecknat formulär med föräldrarnas samtycke.

Som redogjorts för i vår generella integritetspolicy ovan (Privacy Policy), kan vi använda cookies för att samla in uppgifter som knyts till ett barns personliga uppgifter. Cookies gör att vi bättre kan anpassa besöken på webbplatsen, så att de överensstämmer med barnets önskemål.

Tillbaka till början

Hur använder vi information om barn?

Vi använder ovan beskrivna information för att:

 • göra upplevelsen på webbplatsen mer personlig och för att vi ska kunna tillhandahålla den typ av innehåll besökare främst är intresserade av,
 • vi ska kunna reagera bättre på förfrågningar om kundservice,
 • lära oss om besökarna på webbplatsen och om kunder och anpassa särskilda funktioner, erbjudanden eller meddelanden i övrigt för dem eller för att
 • administrera en tävling, ett erbjudande, en enkät eller någon annan funktion på webbplatsen.
 • Har ett barn valt att få e-brev från BAUER kan vi med jämna mellanrum skicka e-brev till det från BAUER med information om produkter, webbplatsinnehåll eller evenemang.

Barn under 13 års ålder (eller under 18 års ålder om de är bosatta i delstaten Maine) kommer aldrig att bli ombedda att samtycka till att uppgifter röjs för tredje man och deras personuppgifter kommer aldrig att röjas för någon utomstående, utom i de fall som redogörs för nedan. Ett samtycke från en förälder eller målsman till att vi samlar in och använder ett barns personliga uppgifter kommer aldrig att behandlas som ett samtycke till att röja dessa uppgifter för utomstående. Det inbegriper inte heller partner som hyser webbplatsen eller annan part som bistår oss med att driva vår webbplats, bedriva BAUER:s verksamhet eller att betjäna ditt barn, så länge sådan part godtagit att hålla kunddata konfidentiella. Vi kan frigöra personliga uppgifter om vi anser att sådant frigörande är lämpligt för att följa lagen, upprätthålla policyn för vår webbplats eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Vi har inte tillåtelse att göra ett barns deltagande i aktivitet eller tävling avhängigt av att det röjer fler personliga uppgifter än vad som rimligen kan krävas för att medge att barnet deltar i sådan aktivitet.

Tillbaka till början

Hur skyddar vi information om barn?

Vi är enligt lag skyldiga att vidta rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda personliga uppgifter om barn. Registreringsuppgifter som lämnas av ett barns förälder får inte ändras utom med hjälp av ett ändrat formulär för föräldrars samtycke eller annan skriftlig begäran. Alla sådana uppgifter förvaras inom säkra nätverk och kan endast kommas åt av ett begränsat antal personer och entreprenörer med särskild behörighet för sådana system. Alla entreprenörer har accepterat att hålla sådana uppgifter konfidentiella. Alla känsliga uppgifter som lämnas av barn förmedlas med hjälp av tekniken Secure Socket Layer (SSL) och krypteras sedan i våra databaser för att endast användas och åtkommas på sätt som redogörs för i denna policy.

Tillbaka till början

Hur kan föräldrar granska personliga uppgifter om sina barn och förhindra att de används eller röjs?

Förälder eller målsman som medger att personliga uppgifter samlas in om sitt barn kan även skicka in en skriftlig och undertecknad begäran om att få granska eller ändra uppgifterna om barnet. Innan uppgifter om ett barn röjs kan vi begära att föräldern tillhandahåller uppgifter om sig själv som rimligen behövs för att identifiera denne, som förälderns namn, adress, telefonnummer eller andra uppgifter. Vi kommer att radera personliga uppgifter om ett barn när vi får en skriftlig begäran härom från den förälder eller målsman som ursprungligen lämnat dessa uppgifter. Om en sådan begäran erhålls behåller vi bara uppgifter som krävs i arkivsyfte och för kundservice för tidigare transaktioner.

Tillbaka till början

Klicka på samtyckesformulär för att ladda ned formuläret för föräldrars samtycke. Du kan faxa eller posta detta formulär till:

BAUER.com Registration
100 Domain Drive
Exeter, NH 03833
Fax: (603) 430-3010

Tillbaka till början